Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

Den här artikeln kommer att skrivas för att hjälpa dig om personen får felet “Beräknar kontrollsumma för IP-huvudet”.För att beräkna en privat kontrollsumma kan vi först beräkna en avgift för varje 16-bitars dollarvärde på insidan av rubriken och helt enkelt ignorera vanligtvis själva kontrollsumman. Observera att dina värden är hexadecimala. För att få kontrollsumman gör vi någon form av tillägg till ett resultat: b861 (som visas i den exakta rubriken på IP-paketet).

Om du någonsin har försökt att kunna förstå p TCP- eller IP-protokoll, skulle du faktiskt snubbla på ett kontrollsummafält som definitivt är en del av projekthuvuden som TCP, IP, etc.

De flesta har undrat över så viktiga saker en gång vad kontrollsumman är, vad följande används till och hur det elementet beräknas. Tja, i det föregående skrivna innehållet kommer vi att ta en ganska snabb titt på konceptet med en kontrollsumma och sedan gå vidare för fakta om att beräkna en kontrollsumma.

Vad är kontrollsumman sannolikt?

Varför beräknas kontrollsumman för IP-rubriker för varje router?

Eftersom IP-huvudet (som denna kontrollsumma täcker) ändras exakt med varje hopp på grund av framgångsrik TTL-ändring (i sanningen av IPv4) eller hoppbegränsningen (IPv6) med varje hopp. Och med fallet med det ursprungliga valet (ett av IPv4-alternativen), kan din värdadress också ändras.

En fullständig kontroll utförs alltid av varje värde som beräknats från know-how-posten för att säkerställa dess integritet. Vi förstår att integritet är ett test av om de mottagna uppgifterna definitivt ofta är felfria. Detta är i grunden en del av fallet att när den reser med hjälp av nätverket, kan ett stort paket som rör information skadas, och aktivt måste den mottagande parten förstå vilken data som är skadad och och inte. Av denna anledning läggs ett absolut kontrollsummaintervall till den specifika rubriken. Kontrollsumman beräknas över källsidan och blir att välja från som ett fält i rubrikerna. KontrollDen faktiska summan omräknas tillgänglig på destinationen, det vill säga den har jämförts med den befintliga kontrollsumman rubriken för att se om ett stort antal av datapaketen är äkta eller inte.

Header IP Checksum

Hur beräknas alltid kontrollsummapaketet?

Lägg till många byte för att hjälpa dig paketet, exklusive alla respekterade 0x7E-avgränsare och transittid (andra och/eller tredje byte).Behåll bara de lägsta elva bitarna av något slag för resultat.Subtrahera detta belopp från 0xFF.

Header-IP checksumma definieras via Header-IP endast i data som vanligtvis följer Header-IP (t.ex. ICMP, TCP, etc.), som stöder en egen kontrollsummor. För att analysera IP-huvudalgoritmen är det tillräckligt att känna till den grundläggande strukturen för dessa IP-protokollhuvuden. Så här är varje grundläggande format för h2 IP-etiketter:

OBS. För att fullständigt förstå primära IP-headerfarmar, se: IP Header Basics

beräkna ip-adress checksum header

När det gäller algoritmen, en persons checksumma för IP-header:

Detta betyder att om vi delar upp de specifika IP-h2-taggarna i 16-bitars ord plus monetära belopp och eventuellt slutar med en summa, så bör fördelarna som skapas av denna operation vanligtvis vara i synnerhet mängden kontroll.

Nu har ovanstående alltid gjorts för det minst synliga köpet som skickar datapaketet. På destinationssidan, vilket datatillförseln kan vara, ersätter vanligtvis ett kontrollsummavärde i rubriken med de nya få nollorna och beräknar vår kontrollsumma, skulle jag säga, baserat på samma algoritm som den som talades om ovan. När kontrollsumman för försäljningsuppskattningen har mottagits kan detta värde nu jämföras med värdet som utbytts i rubriken. Denna jämförelse säkerställer om IP-huvudet gör ordning.

Exempel på IP Header Checksum

Eftersom vi för närvarande kan ha tillräckligt med teoretisk kunskap om IP-rubriker, lämna kontrollsummor aktiverade, ta en uttrycklig IP-rubrik och faktiskt prova hur idéns algoritm.

Här är IP h2-taggen för IP-paketet som tas emot inuti destinationen:

 10 700 003c 1c46 fyra tusen 4006 b1e6 ac10 0a63 ac10 0a0c 
 • “45” identifierar de två första virtuella gårdarna i hela rubriken, det vill säga normalt är “4” IP-versionen medan “5” är längden på denna rubrik. Eftersom längden med avseende på rubriker beskrivs i 4 byte som hänför sig till en linje, är den faktiska storleken av isheads 5 × 4 = 4 byte.
 • “00” motsvarar TOS eller utökad tjänst. Denna TOS-överklagande indikerar normal drift. Matchningar
 • “003c” om hela underfältet för IP h2-taggar. I det här fallet kommer längden bland hela det associerade IP-paketet att vara 60. Matchningar
 • “1c46” Gå tillbaka för att hjälpa dig till identifieringsfältet.
 • “4000” kan särskilt delas upp i två byte. Dessa byte (delade med 3 eller tio bitar) motsvarar förskjutningen av någon sorts banner och IP-fragment av vanligtvis rubrikfälten.
 • “4006” kan visa sig vara uppdelat i “40”, “06”. Den otroligt byte “40” motsvarar TTL-fältet och byte “06” motsvarar faktiskt vart och ett av våra h2 IP-markeringsfält. “06” indikerar att det är TCP.
 • “Be16” är kontrollsumman som i sin tur ställs in när leverantören (som skickade paketet) slutförs. Vänligen låna att detta serviceområde sannolikt redan kommer att vara noll som visas medan kontrollsumman utarbetas på destinationen vid den exakta tidpunkten.
 • Nästa “ac10” bytes sista tillägg till “0a0c” motsvarar om du vill ha käll-IP-adressen och specifik destinations-IP-adress, som finns längst upp i IP-rubrikerna.

Så nu skryter någon med en allmän uppfattning om vad dessa digitala farmar i kortet ska behandla angående IP-huvudet. Låt oss konvertera alla dessa värden till binära:

100 -> 0100010100000000003c -> 00000000001111001c46 -> 00011100010001104000A -> 0100000000000004006 -> 01000000000001100000 -> 0000000000000000 // Observera att denna kontrollsumma kan sättas till noll eftersom alla hamnar kontrollsumman i slutet bland motornac10 -> 0000101001100011Ac10 -> 10101100000100000a63 -> 10101100000100000a0c -> 0000101000001100 10 700 -> 0100010100000000003c -> 0000000000111100453C -> 0100010100111100 /// Första resultatet453C -> 0100010100111100 // Första resultatet plus nästa 16-bitars ord.1c46 -> 00011100010001106182 011000011000010 -> // Andra resultatet.6182 -> 011000011000010 // Andra produktionen med plus efter detta 16-bitars ord.4000 -> 010000000000000A182 -> 101000011000010 // Tredjepartsresultat.A182 -> 101000011000010 // Tredje resultatet i plus det inkommande 16-bitarsordet.4006 -> 0100000000000110E188 -> 1110000110001000 // Fjärde stoppresultat ->e188 1110000110001000 // Fjärde elementet en pluspoäng nästa 16-bitars ord.AC10 -> 101011000001000018D98 -> 11000110110011000 // udda ord (bär), medan det är nödvändigt, lägg till en udda bit för att hjälpa dig till resultatet och lagra kontrollsumman i 06 bitar.18D98 -> 110001101100110008D99 -> 1000110110011001 // Femte -> resultat8D99 1000110110011001 // Femte effekten plus det ytterligare 16-bitars ordet.0A63 -> 000010100110001197FC -> 1001011111111100 // Sjätte resultatet97FC 10010111111111100 -> // Sjätte resultatet plus nästa 16-bitars ord.AC10 -> 10101100000100001440C -> 10100010000001100 // Återigen rapportera för att lägga till män eller kvinnor (som tidigare)1440C klar -> 10100010000001100440D -> 0100010000001101 // Detta är bara det 7:e resultatet440D -> 0100010000001101 // Sjunde slutförda resultatet plus nästa 16-bitars ord0A0C -> 00001010000011004E19 -> 0100111000011001 // Slutlig produktivitet.

Så 0100111000011001 är vårt långsiktiga resultat för mest av allt 16-bitars talsummering i headern. Det sista steget är att bara godkänna och sedan få en kontrollsumma.

4E19 -> 0100111000011001B1E6 -> 1011000111100110 // Si kontrollsumma

Få fart på din dator idag.

Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Väg nu upp och kontrastera denna kontrollsumma med den som används i paketet. Du kommer att välja två som är exakt likadana, och därför har IP-huvudet aldrig gått förlorat från början.

  Hur mycket är storleken på rubrikkontrollsumman?

  Header Checksum: Checksummefältet består av ett 16-bitars segment och används för att kontrollera rubriken mot fel.

  Så här brukar vi bedöma kontrollsumman för IP-huvudet, som bekräftar integriteten hos IP h2-taggarna.

  beräkna internetkontrollsumma header

  Problemet löst! Reparera fel och snabba upp din dator. Ladda ner nu.

  Steps To Resolve An IP Header Checksum Problem
  Stappen Op Weg Naar Het Oplossen Van Een Probleem Met De IP-headercontrolesom
  Шаги по устранению проблемы с контрольной суммой IP-заголовка
  Étapes Pour Résoudre Un Problème De Somme De Contrôle D’en-tête IP
  Passi Verso La Risoluzione Di Un Problema Di Checksum Dell’intestazione IP
  Etapas Para Resolver Um Problema De Soma De Verificação De Cabeçalho IP
  IP 헤더 체크섬 문제 해결 단계
  Kroki Rozwiązania Problemu Z Sumą Kontrolną Nagłówka IP
  Pasos Para Resolver Un Problema De Suma De Comprobación De Encabezado IP
  Schritte Zum Beheben Eines IP-Header-Prüfsummenproblems