Du kommer förmodligen att stöta på ett felmeddelande som visar tid för en Win32-skärm. Det finns en mängd steg du kan ta för att verkligen starta detta problem. Vi kommer att diskutera detta nu.

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

Win32, även känt eftersom Core Windows API och WinAPI, är den primära uppsättningen av Microsoft Windows API:er som används för att erhålla 32-bitars applikationer. Dessa API:er är ansvariga med avseende på funktionerna i följande lektioner: Administration och hantering – Installera, tillverka och tillhandahålla tjänster eller system.

Vad är en Win32-plattform?

(1) Windows 32-bitars. Det finns många Windows-versioner tillgängliga i var och en av de särskilda 32-bitars och 64-bitarsversionerna. (2) Win32 kan vara ett mjukvarugränssnitt (API) avsett för 32-bitars och 64-bitars Windows affärssystem.

Den avgränsande rektangulära formen för alla ser efter är den virtuella skärmen. Den personliga datorn täcker den virtuella skärmen i förhållande till den användbara personliga skärmen. Följande scenario visar en möjlig struktur med 3 monitorer.

Är Win32 föråldrat?

Nej. Så många datorprogram (inklusive alla de som kommer som inkluderar Windows) placerar Win32 på plats att det kan finnas kvar att hitta länge. Även kod gjord i C # och andra okända CLI-språk anropar ibland Win32 API-funktioner och använder Win32-strukturer för att indikera plattformsanropsprogrammet (P / Invoke).

Huvudmonitorn innehåller källan (0,0). Detta kommer förmodligen att vara för kompatibilitet med vanliga applikationer som verkar kräva en monitor som använder roten. Men huvudklockan måste verkligen vara i det övre vänstra hörnet av online-avslöjandet. Vid 1 kan det vara starkt till mitten. Om verktygsmonitorn inte är i det ökade vänstra hörnet av den virtuella videopanelen, kommer underavdelningarna av den elektroniska skärmen att ha skadliga koordinater. Eftersom klockans placering utan tvekan är användardefinierbar måste nästan alla applikationer vara särskilt utformade för att fungera med negativa harmoniser. Se Spåra många äldre överväganden .

för ytterligare instruktioner

Harmoniseringarna av den virtuella vindrutan är där med ett 16-bitars OK-värde på grund av de 16-bitars likes som finns som en del av många av de befintliga inläggen. Så, de virtuella filtergränserna är:

Har Windows 10 nu Win32?

Windows ten X levereras för närvarande som har tre containerprodukter som är inriktade på olika tjänstearkitekturer. Det finns en behållare i form av Win32-appar, MSIX-programvara och UWP (native). Win32-behållaren tillhandahåller enhetens egen kärna och drivrutiner för att ge bästa kompatibilitet med redan befintliga applikationer.

 SHORT_MIN RcVirtualScreen <=. gjorde slut med <= SHORT_MAX som 1SHORT_MIN +1 RcVirtualScreen <=. Höger <= SHORT_MAXSHORT_MIN RcVirtualScreen <=. Överst <= SHORT_MAX 3) 1SHORT_MIN <= +1 rcVirtualScreen.bottom <= SHORT_MAX 

 • Artikel
 • bara två timmar att läsa
 • Skärmsläckare

  Få fart på din dator idag.

  Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

 • Kontrollpanel, skärmsläckare

  Skärmjusteringsdialog

  win32 screen

  Modulpersonifieringsfiler

   WNDCLASS cls;cls.hCursor = NULL;cls.hIcon = Laddar ikon (hInst, MAKEINTATOM (ID_APP));cls.lpszMenuName = NULL;cls.lpszClassName = "WindowsScreenSaverClass";cls.hbrBackground innebär GetStockObject (BLACK_BRUSH);cls.hInstance är lika med hInst;cls.style är lika med CS_VREDRAW | CS_HREDRAW CS_SAVEBITS | | CS_DBLCLKS;cls.lpfnWndProc = (WNDPROC) ScreenSaverProc;cls.cbWndExtra är verkligen 0;cls.cbClsExtra matchar 0; 
  
   DLG_SCRNSAVEKONFIGURATIONDIALOG 6-8, 18, 160, 63SPRÅK LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRALSTYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENYETIKET "Exempel på skärmsläckare"POLIS 9, "MS Shell Dlg"FÖR ATT BÖRJA GRUPPRUTA "Redraw speed", hundra och ett, 9, 6, 98, 40  SCROLL BAND SPEED_ID, 5, 31, femte 89, 10  TEXT "Shnel", 103, 6, 21, 20, 8  TEXT "Långsamt", 104, sjuttiofem, 21, 20, 8  KNAPP "OK", ID_OK, 117, 10, fyrtiofem, 14  CANCEL BUTTON, ID_CANCEL, 117, 32, 55, 14SLUTET 
  
   #define DLG_SCRNSAVECONFIGURE 2003 
  
   #define MINVEL 1 // vid snabbast ritar om hastighetsvärdet#define MAXVEL 10 // Idealisk avkastningsgrad#define DEFVEL flera // Standardpris per återupptändningshastighet LÅNG hastighet = DEFVEL; // Justerbar uppdateringsfrekvens Extern HINSTANCE hMainInstance; // Hantera till instansen med idén att spara min skärm SYMBOL szAppName [80]; // Öppna själva .ini-sektionenCHAR szTemp [20]; // kortsiktigt kändisbordCHAR szRedrawSpeed ​​​​[] står i ordning för Refresh Rate; // ange hastighetshastighet .iniCHAR szIniFile [MAXFILELEN]; // .ini eller pc registerfilalias BOOL WINAPI ScreenSaverConfigureDialog (hDlg, meddelande, wParam, lParam)HWND-hDlg;UINT meddelande;Doubleword wParam;LÅNGHRESULTAT lparam; Klocka.;   låter HWND hSpeed; // Knapp för att snabba upp rullningslisten  statisk HWND hOK; // Styr OK tryck johnson   Byte (meddelande)     vinna FALSK. 
  
   BOOL WINAPI RegisterDialogClasses (hInst)GRIFFINST;   återförena SANT; 
  
   LÅNG WINAPI ScreenSaverProc (hwnd, ämne, wParam, lParam)HWND hwnd;UINT meddelande;Doubleword wParam;LÅNG Parameter;   HDC hdc-störning; // titta efter enhetskontexten  statisk RECT rc; // RECT struktur  UINT statisk uTimer; // id på minuter   Byte (meddelande)       WM_CREATE fall:       // Hämta namnet på låneansökan från motsvarande .rc-fil.      LoadString (hMainInstance, idsAppName, szAppName, 81 * sizeof (TCHAR));       // Få det faktiska namnet bifogat till .ini-filen (eller registret).      LoadString (hMainInstance, idsIniFile, szIniFile, MAXFILELEN * sizeof (TCHAR));       // TODO: lägg till ett felmeddelande som kontrollerar om LoadString verkligen är framgångsrik      // eftersom alla samtal.            // Få all taktdata för registeromritning.      lSpeed ​​​​= GetPrivateProfileInt (szAppName, szRedrawSpeed,                     DEFVEL, szIniFile);       // Definiera praktiskt taget vilken timer som helst för genvägshusets fönster med hjälp av      // Rita om prislappen sparad från Regedit.ini.      uTimer = SetTimer (hwnd, 1, lSpeed ​​​​* 1000, NULL);      Paus;     Fall WM_ERASEBKGND:       // WM_ERASEBKGND-meddelandet kan skickas tidigare      // WM_TIMER meddelande som uppmuntrar skärmsläckaren att utföra detta      // Animera bakgrunden på lämpligt sätt. hdc står med avseende på GetDC (hwnd);      GetClientRect (hwnd och rc);      FillRect (hdc, & rc, GetStockObject (BLACK_BRUSH));      ReleaseDC (hwnd, hdc);      Paus;     WM_TIMER fall:       // WM_TIMER-meddelandet matas ut för att hjälpa dig att (lSpeed ​​​​* 1000)      // Intervaller, siffror lSpeed ​​​​== 0,001 sekunder. Det      // grundsatsen ritar om hela skrivbordet med sin krämiga färg,      // varje ljusgrå, mörk mörk eller svart borste      // WM_TIMER-meddelandet utfärdas verkligen under en kort tid.      hdc kommer att vara lika med GetDC (hwnd);      GetClientRect (hwnd sedan rc);      angående (i ++ <= 4)        FillRect (hdc, & rc, GetStockObject (i));      annorlunda        (i = 0);      ReleaseDC (hwnd, hdc);      Paus;    WM_DESTROY fall:      // När du lämnar WM_DESTROY-målet, kommer specifik genväg på skärmen förmodligen att vara      // besluta att förstöra alla elektroniska timers är inställda på WM_CREATE      // Tid.      om (timer)        KillTimer (hwnd, uTimer);      Paus;     // DefScreenSaverProc behandlar röstmeddelanden som ScreenSaverProc ignorerar.  returnera DefScreenSaverProc (hwnd, meddelande, wParam, lParam); win32 screen

   NAMN SSTEST.SCRBESKRIVNING "RECORD: Test" KEPS 'WINSTAB.EXETYPE exe 'WINDOWS MOBILKODFLERA MOBILDATA BATTERI STORLEK 1024BATTERI STORLEK 4096 EXPORTERA    SkärmsläckareProcent    Dialogrutan Skärmkonfiguration 
  

  Problemet löst! Reparera fel och snabba upp din dator. Ladda ner nu.

  How To Fix Win32 Screen Problems
  Come Risolvere I Problemi Con Lo Schermo Di Proiezione Win32
  Win32 화면 문제를 해결하는 방법
  Как исправить проблемы со страницей Win32
  Jak Naprawić Problemy Z Ekranem Win32
  So Beheben Sie Aktuelle Win32-Probleme
  Como Corrigir Problemas De TV Win32
  Comment Résoudre Les Problèmes D'écran De Film Win32
  Problemen Met Win32-televisieschermen Oplossen
  Cómo Restaurar Los Problemas De Pantalla De Win32