Oto kilka prostych sposobów, które mogą pomóc klientowi naprawić problem z błędem Yahoo Messenger 9.0.

Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Natychmiast napraw błędy komputera i popraw wydajność.

Napraw problemy z częściami eksploatacyjnymi w celu zwiększenia elastyczności
1. Przepalony bezpiecznik
Przepalony bezpiecznik może wskazywać problemy za pomocą wewnętrznych łańcuchów. Zasilacz zajmuje się zasilaniem wysokiego napięcia czyli banku. Wahania napięcia lub skoki siły w sieci często następują po automatycznym wzroście w dzisiejszych czasach, co może prowadzić do dostarczonego bezpiecznika. Zaleca się, aby użytkownicy sprawdzili, czy nie ma uszkodzonej, otwartej lub wyszczerbionej diody prostowniczej, wąskiego kondensatora elektrolitycznego wysokiego napięcia lub lampy mocy falownika na górze po stronie źródła. Jeśli bezpiecznik zasilania urzędu zdecydowanie się przepalił bez żadnych oznak podobnych problemów z użytkowaniem, powinieneś sprawdzić aspekty płyty, aby sprawdzić, czy nie uległy przepaleniu z powodu wycieku elektrolitu. W przeciwnym razie użytkownicy powinni skonsultować się z multimetrem, gdy wystąpi jakakolwiek usterka i może to być krótkotrwałe działanie. Użytkownicy nie mogą korzystać z urządzenia nawet po zauważeniu i wymianie uszkodzonego atrybutu, głównie dlatego, że awaria formuły HV może spowodować uszkodzenie nowo wymienianego elementu. W przypadku sprzedaży z rozdmuchiwaną mieszanką, przed uruchomieniem urządzenia użytkownik musi sprawdzić praktycznie komponenty wysokiego napięcia, zwykle na drukowanej okrągłej tablicy.

2. Brak wyjścia DC lub nieprzewidywalne wyjście. Jeśli bezpiecznik sieciowy jest mocny, ale nie może być wyjścia DC, gdy obciążenie ma różne wysokości, zwykle może to być bardziej spowodowane przez otwarty obwód, zwarcie, przepięcie, przetężenie lub awarię pomocniczego źródła zasilania, awarię świata rezonansowego w odniesieniu do obciążenia typowo zasilacza, awaria typowo diody prostowniczej w prostowniku wysokiej częstotliwości, w wyniku wygładzania lub prądu upływu na kondensatorze usuwającym. Jeśli po sprawdzeniu dodatkowych komponentów napięcie wyjściowe może być zerowe z powodu multimetru, a po tym rozwiązaniu problemu lub dodatkowych krótkich rund diody prostowniczej wysokiej częstotliwości, nasze narzędzie może potwierdzić, że cały problem z przedsiębiorstwem kontroli mocy nadal istnieje. Jeśli zwykle na niektórych częściach występują spadki napięcia, to oznacza to, że obwody pokładowe po prostu działają prawidłowo i może to wydawać się problemem. Schemat jednego konkretnego obwodu wygładzającego o wysokiej częstotliwości. Obwód filtra górnoprzepustowego wykorzystuje głównie najlepszą diodę prostowniczą i niskonapięciowy kondensator upraszczający, aby wytworzyć stały prąd. Jeśli wszystkie diody prostownicze ulegną awarii, harmonogram nie będzie już zawierał produktów. Ponadto upływ prądu z jednego konkretnego wybranego kondensatora powoduje chwiejny sygnał wyjściowy. Uszkodzone elementy można w szczególności znaleźć w Internecie, sprawdzając nacięte części za pomocą jednego multimetru.

3. Słaba odporność
Słaba odporność to powszechna usterka. Dzieje się tak często z tradycyjnymi sieciami zasilającymi lub takimi, które działają znacznie dłużej. Przyczyny to stare wbudowane elementy, niestabilne rury kolektora lub złe warunki kojące. Użytkownicy powinni sprawdzić i upewnić się, że firma jest w stanie dominującej diody, diody prostowniczej, kondensatora wysokonapięciowego itp.

błąd yahoo messenger 9.0

Przewodnik naprawy zasilacza z możliwością przełączania
Możliwość naprawy zasilacza w dwóch krokach:
1. W przypadku przerw w świadczeniu usług Pracownik może przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa napisaną przez kontrolę wzrokową, wyczucie, prosząc o pomiar.

 • Kontrola wzrokowa: otwórz zasilacz, aby naprawdę sprawdzić, czy czyjś bezpiecznik jest zakryty. Sprawdź wnętrze zapasu skuteczności. Korzystając z komponentów PCB, użytkownicy komputerów PC powinni sprawdzić otaczające komponenty wraz z odpowiednimi schematami komponentów.
 • Zapach: zwykle dwukrotnie sprawdź, czy jakakolwiek część dostawy ma zapach spalenizny podczas pomiarów, jeśli kiedykolwiek jest spalony element.
 • Pytania. Poproś o proces przyznawania destrukcyjnych umiejętności i sprawdź, czy może wystąpić destrukcyjny system.
 • Wymiar. Przed włączeniem zasilania osoby, zmierz multimetrem napięcie na obu wybranych końcach każdego wysokiego istniejącego kondensatora. Jeżeli zasilacz przenoszący nie generuje prawidłowo lub ma awarie spowodowane przez samą rurkę strojenia, w większości przypadków zwykle kondensator znajdujący się na obu końcach podłączonych kondensatorów ekranujących wysokiego napięcia nie jest zwolniony. Ponieważ nTwój napływ krwi jest naprawdę wysoki, bądź ostrożny! Podczas pomiaru rezystancji w przód i w tył martwi się obie końcówki w odniesieniu do linii prądu przemiennego, a także część stopnia naładowania kondensatora, wartość ostrzegawcza nie powinna być mała, w przeciwnym razie, oczywiście, część wewnętrznego właściwego źródła energii dostawa będzie w trybie krótkim rutynowym. Ponadto kondensator jest uważany za bezpiecznie zasilany w celu zwolnienia i ceny. Użytkownicy muszą następnie wykonać pomiary, aby ukończyć uziemienie rezystancyjne, w tym różne wyjścia po odłączeniu przesyłania. Zazwyczaj multimetr przychodzi do golfa po moc, obciążenie, a następnie kondensator. Wskaźnik jest taki, że siła większości pułapek może w końcu zostać automatycznie wyświetlona.
 • 2. Test włączania zasilania
  Sprawdź, czy po włączeniu zasilania nie są przepalone bezpieczniki i dymią elementy. Jeśli to konieczne, użytkownicy odłączają zasilanie, aby przeprowadzić konserwację.
  Zmierz, czy na obu końcach jest napięcie 300 V związane z usunięciem kondensatorów wysokonapięciowych. Es A tego typu to normalne, użytkownik powinien zainwestować w prostownik, diodę, kondensator wygładzający, dużo. To, co sam mierzysz, to napięcie wyjściowe na wszystkich cewkach wtórnych transformatora wysokiej stabilności. Jeśli rzeczywiście jest to najczęstsze, użytkownicy powinni sprawdzić, czy przełącznik telewizora jest uszkodzony, czy przełącznik linii wody deszczowej się kołysze, czy działa typ odpowiedniego obwodu itp. Jeśli znajdą jakieś problemy sugerowane w powyższych aspektach, użytkownicy powinien zajrzeć do diod, prostownika, usunąć kondensatory i trzy lampy sterujące jakiegoś regulatora po stronie wydajności.

  Problem rozwiązany! Napraw błędy i przyspiesz pracę komputera. Pobierz teraz.

  Fixed A Bug In Yahoo Messenger 9.0.
  Weer Een Bug In Yahoo Messenger 9.0 Opgelost.
  Исправлено насекомое в Yahoo Messenger 9.0.
  Risolto Un Bug Per Yahoo Messenger 9.0.
  Correction D’un Problème Similaire Dans Yahoo Messenger 9.0.
  야후 메신저 9.0의 버그를 수정했습니다.
  Corrigido Seu Bug No Yahoo Messenger 9.0.
  Fast En Bugg I Yahoo Messenger 9.0.
  Se Corrigió Un Error En Yahoo Messenger 9.0.
  Fehler In Yahoo Messenger 9.0 Behoben.