U kunt een foutprincipe tegenkomen dat verwijst naar een Win32-scherm. Er zijn verschillende stappen die u kunt uitvoeren om dit probleem op te lossen. We zullen dit waarschijnlijk nu bespreken.

Download de Reimage pc-reparatietool. Los uw computerfouten onmiddellijk op en verbeter de prestaties.

Win32, ook wel bekend als de Core Windows API en WinAPI, is de primaire reeks Microsoft Windows API’s die wordt gebruikt voor veel ontwikkelende 32-bits applicaties. Deze API’s zijn onder meer verantwoordelijk voor de functies van uw huidige volgende categorieën: Administratie en Beheer – Installeren, configureren en leveren van services of misschien wel een systeem.

Wat is een Win32-platform?

(1) Windows 32-bits. Er zijn in elk een aantal Windows-ontwerpen beschikbaar die te maken hebben met de 32-bits en 64-bits versies. (2) Win32 is een software interfaceiS (API) van 32-bits en 64-bits Windows-werksystemen.

De begrenzende rechthoekige vorm samen met alle monitoren is het virtuele beeldscherm. De personal computer bedekt het praktische scherm in plaats van de handige specifieke monitor. Het volgende scenario laat zien dat u eenvoudig 3 monitoren kunt plaatsen.

Is Win32 verouderd?

Nee. Er zijn zoveel toepassingen (inclusief alle toepassingen waarin het met Windows wordt geleverd) om Win32 in te voeren dat het voor een lange tijd kan blijven bestaan. Zelfs code geschreven in C# en verder andere vreemde CLI-talen soms minuten Win32 API-functies en gebruikt Win32-structuren om het plaatsaanroepmechanisme aan te geven (P / Invoke).

De significante monitor bevat meestal het primaire element (0,0). Dit is voor compatibiliteit met wijdverbreide toepassingen waarvoor een monitor vereist is die de bron implementeert. Het hoofdgesprek hoeft echter niet terug in de linkerbovenhoek van dit online scherm te zijn. Op 1 zal het zeker dicht bij het centrum zijn. Als de bronmonitor zich niet ten opzichte van de linkerbovenhoek van een soort virtueel scherm bevindt, dan zullen de onderverdelingen die betrekking hebben op het virtuele scherm vicieuze coördinaten hebben. Aangezien de locatie van de klok door de gebruiker kan worden gedefinieerd, moet bijna elk proces worden ontworpen om te werken met negatieve coördinaten. Zie Talloze legacy-overwegingen volgen .

voor verdere instructies

De coördinaten van de virtuele autoruiten worden weergegeven door een 16-bits OK-waarde vanwege de 16-bits voordelen die in veel van de recente berichten zijn opgenomen. De virtuele filterverlagingen zijn dus:

Heeft Windows tien Win32?

Windows ten X wordt actief geleverd met drie containerproducten die gericht zijn op verschillende servicearchitecturen. Er is een enkele container via Win32-apps, MSIX pc-software en UWP (native). De Win32-vistank biedt zijn eigen kernel en truckers om de beste compatibiliteit te bieden door met bestaande applicaties te werken.

 SHORT_MIN RcVirtualScreen <=. links <= SHORT_MAX als 1SHORT_MIN +1 RcVirtualScreen <=. Rechts <= SHORT_MAXSHORT_MIN RcVirtualScreen <=. Boven <= SHORT_MAX 3) 1SHORT_MIN <= +1 rcVirtualScreen.bottom <= SHORT_MAX 

 • Artikel
 • 2 uur om te beoordelen
 • Schermbeveiliging

  Versnel uw pc vandaag nog.

  Wilt u uw Windows-pc repareren? Zoek niet verder dan Reimage! Deze uitgebreide reparatietool is ontworpen om een ​​breed scala aan problemen te diagnosticeren en op te lossen, terwijl het ook de systeemprestaties verbetert, het geheugen optimaliseert, de beveiliging verbetert en uw pc fijnafstemt voor maximale betrouwbaarheid. Worstel niet met een kapotte computer - download Reimage en laat de experts het voor je regelen!

 • Stap 1: Download Reimage en sla het op je computer op
 • Stap 2: Open het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Repareren" om het reparatieproces te starten

 • Configuratiescherm, schermbeveiliging

  Dialoogvenster voor schermaanpassing

  win32 screen

  Moduledefinitiebestanden

   WNDCLASS cls;cls.hCursor = NULL;cls.hIcon = Laadpictogram (hInst, MAKEINTATOM (ID_APP));cls.lpszMenuName = NULL;cls.lpszClassName is gelijk aan "WindowsScreenSaverClass";cls.hbrBackground impliceert GetStockObject (BLACK_BRUSH);cls.hInstance is gelijk aan hInst;cls.style = CS_VREDRAW | CS_HREDRAW CS_SAVEBITS | | CS_DBLCLKS;cls.lpfnWndProc = (WNDPROC) ScreenSaverProc;cls.cbWndExtra is 0;cls.cbClsExtra komt overeen met 0; 
  
   DLG_SCRNSAVEKONFIGURATIONDIALOG 6, 18, 160, 63TAAL LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRALSTIJL DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENULABEL "Voorbeeld van screensaver-instelling"POLITIE 8, "MS Shell Dlg"NAAR BEGERINGGROEP BOX "Herschrijfsnelheid", honderd bovendien één, 0, 6, 98, 40  SCROLL BAND SPEED_ID, alle vijf, 31, 89, 10  TEKST "Shnel", 103, 6, 21, 35, 8  TEKST "Langzaam", 104, 75, 21, 20, 8  KNOP "OK", ID_OK, 117, 10, 40, 14  ANNULEERKNOP, ID_CANCEL, 117, 32, 45, 14EINDE 
  
   #define DLG_SCRNSAVECONFIGURE 2003 
  
   #define MINVEL unique // tekent tenminste de momentumwaarde opnieuw#define MAXVEL tien // Ideaal blijf terugkeren tarief#define DEFVEL 5 // Standaardprijs voor elke verversingsfrequentie LANGE snelheid = DEFVEL; // Instelbare verversingssnelheid Externe HINSTANCE hMainInstance; // Handvat waaraan de instantie van het idee om het scherm leven in te blazen SYMBOOL szAppName [80]; // Open de .ini-sectieCHAR szTemp [20]; // tijdelijke tafel van beroemdhedenCHAR szRedrawSpeed ​​​​[] rust voor Refresh Rate; // doe mee speed .iniCHAR szIniFile [MAXFILELEN]; // .ini en zelfs alias van registerbestanden BOOL WINAPI ScreenSaverConfigureDialog (hDlg, bericht, wParam, lParam)HWND-hDlg;UINT-bericht;Dubbelwoord wParam;LANGHRESULT lparam; Klok.;   statische HWND hSnelheid; // Knop om de schuifbalk te versnellen  statisch HWND hOK; // Controle OK druk op johnson   Overstappen (bericht)     retourneer ONWAAR. 
  
   BOOL WINAPI RegisterDialogClasses (hInst)GRIFFIOEN;   WAAR retourneren; 
  
   LANG WINAPI ScreenSaverProc (hwnd, onderwerpgebied, wParam, lParam)HWND hwnd;UINT-bericht;Dubbelwoord wParam;LANG-parameter;   HDC hdc-interferentie; // omgaan met de context van de lezer  statische RECT rc; // RECT-structuur  UINT statische uTimer; // ik had minuten   Overstappen (bericht)       WM_CREATE geval:       // Haal de applicatienaam op uit hetzelfde .rc-bestand.      LoadString (hMainInstance, idsAppName, szAppName, 81 2 . sizeof (TCHAR));       // Haal de onderliggende naam op van het .ini-bestand voor (of register).      LoadString (hMainInstance, idsIniFile, szIniFile, MAXFILELEN - sizeof (TCHAR));       // TODO: voeg een effectieve foutcontrole toe die controleert of LoadString succesvol is      // voor alle oproepen.            // Krijg alle snelheidsgegevens voor het opnieuw tekenen van bestanden.      lSpeed ​​​​= GetPrivateProfileInt (szAppName, szRedrawSpeed,                     DEFVEL, szIniFile);       // Definieer een timer voor het snelle maniervenster met behulp van      // Teken de prijsgraffiti opnieuw die is opgeslagen in Regedit.ini.      uTimer = SetTimer (hwnd, 1, lSpeed ​​* 1000, NULL);      Pauze;     Zaak WM_ERASEBKGND:       // Het WM_ERASEBKGND-bericht is eerder verzonden      // WM_TIMER e-mail die de schermbeveiliging vraagt ​​om u hierbij te helpen      // Animeer het verleden op de juiste manier.hdc staat voor GetDC (hwnd);      GetClientRect (zowel zowel hwnd als rc);      FillRect (hdc, & rc, GetStockObject (BLACK_BRUSH));      ReleaseDC (hwnd, hdc);      Pauze;     WM_TIMER geval:       // Het WM_TIMER-bericht wordt gebruikt om (lSpeed ​​​​* 1000)      // Intervallen, getallen lSpeed ​​​​== 0,001 seconden. het      // de specifieke regel tekent het hele bureaublad opnieuw vanwege de witte kleur,      // elke licht sombere, donkergrijze of zwarte borstel      // WM_TIMER-bericht wordt voor een bepaalde tijd uitgegeven.      hdc is gelijk aan GetDC (hwnd);      GetClientRect (hwnd en rc);      met betrekking tot (i ++ <= 4)        FillRect (hdc, & rc, GetStockObject (i));      verschillend        (i = 0);      ReleaseDC (hwnd, hdc);      Pauze;    WM_DESTROY geval:      // Bij het verlaten van het WM_DESTROY-doel, is de snelkoppeling op de sectie:      // ik wil alle digitale cameratimers vernietigen die zijn ingesteld op WM_CREATE      // Tijd.      zolang (timer)        KillTimer (hwnd, uTimer);      Pauze;     // DefScreenSaverProc verwerkt voicemailberichten die ScreenSaverProc negeert.  retourneer DefScreenSaverProc (hwnd, bericht, wParam, lParam); win32 scherm

   NAAM SSTEST.SCROMSCHRIJVING "OPNAME: Test" KAP 'WINSTAB.EXETYPE exe 'WINDOWS' MOBIELE CODEMEERDERE MOBIELE GEGEVENS BATTERIJ SIZE 1024BATTERIJ SIZE 4096 EXPORTEREN    ScreensaverProcent    Dialoogvenster Schermconfiguratie 
  

  Probleem opgelost! Herstel fouten en versnel uw computer. Download nu.

  How To Fix Win32 Screen Problems
  Come Risolvere I Problemi Con Lo Schermo Di Proiezione Win32
  Win32 화면 문제를 해결하는 방법
  Как исправить проблемы со страницей Win32
  Jak Naprawić Problemy Z Ekranem Win32
  So Beheben Sie Aktuelle Win32-Probleme
  Como Corrigir Problemas De TV Win32
  Comment Résoudre Les Problèmes D'écran De Film Win32
  Hur Man åtgärdar Win32-skärmproblem På Ett Positivt Sätt
  Cómo Restaurar Los Problemas De Pantalla De Win32